Profil Persatuan

CARTA ORGANISASI PERSATUAN ALUMNI POLISAS 2017 – 2020

 
Carta Alumni POLISAS 2017

Klik Disini Untuk Gambar Saiz Resolusi Tinggi

 

MATLAMAT PERTUBUHAN ALUMNI POLISAS

  • Menjaga Kebajikan Ahli Alumni POLISAS
  • Platform pertemuan diantara Ahli Alumni POLISAS
  • Memupuk perpaduan, integrasi dan silaturahim antara ahli alumni
  • Membantu ahli persatuan dalam pembangunan profesionalisme, intelektual, kerohanian dan sosioekonomi

 

OBJEKTIF

  • Mewujudkan peluang kepada semua rakyat supaya dapat menikmati kemudahan dan pemilikan rumah sendiri yang selesa didalam suasana yang teratur dan tersusun.
  • Mewujudkan dan mempastikan semua rakyat khususnya golongan yang berpendapatan rendah menikmati kemudahan pemilikan rumah yang sesuai dengan kemampuan mereka.
  • Mengurangkan kawasan setinggan sediada dan pertumbuhan kawasan setinggan baru
  • Penyusunan semula masyarakat melalui pengagihan perumahan

 

VISI

Memberi peluang kepada golongan berpendapatan rendah dan sederhana untuk memiliki kediaman sendiri yang dilengkapi dengan kemudahan asas

 

MISI

Menyusun semula masyarakat dan meningkatkan taraf hidup melalui pengagihan rumah yang telah terancang dengan kemudahan asas yang lengkap kepada golongan berpendapatan rendah dan sederhana.